ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
សូមស្វាគមន៍ WWW.SCHOTNEWS.COM : ទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខ៖ 095 800 001​ / 071 624 3333 / 093 777 522

Breaking News

ចាប់ខ្លួនលោកឧញ៉ា ម៉ាន់ចន្ទ័ឌី ដាក់ពន្ធនាគារពីបទមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបរណ៍ដែលអាចជួញដូរ

ដោយ :www.schotnews.com


លោ តុប ឈុនសុង ចៅក្រមសើបសួនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទលោកឧកញ៉ា ម៉ាន់ ចន្ទ័ឌី ដាក់ពន្ធធនាគារ ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលមានចែងអោយផ្តន្ទាទោសតាមបញ្ញាតិនៃមាត្រា២៣១នៃច្បាប់ស្តីពីឧបករណ៍ជួញដូរបាននឹងប្រត្តិបត្តការទូទាត់សងប្រាក់។

បានឃើញដិការសម្រេចអោយឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្នលេខ៥១៩០«ភ»ដ.ព.ស.ចុះថ្ងៃទី៥ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២៤ បង្គាប់

១/ ឳ្យភ្នាក់ងារមានសមត្ថកិច្ចនៃកម្លាំងសាធារណ:ធ្វើការនាំខ្ជនត្រូវចោទ ឈ្មោះម៉ាន់ ចន្ទ័ឌី ភេទប្រុស ថ្ងៃខែកំណើត២០.០១.១៩៨០ សញ្ជាតខ្មែរ ទៅ ពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញ (PJ)និងក្រសួងមហាផ្ទៃ ដោយអនុវត្តអោយបានត្រឹមត្រូវ
តាមច្បាប់។
២/ឲ្យប្រធានពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញ(PJ) នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ទទួលឃុំខ្លួនជននេះ រហូតដល់មានបញ្ញាតថ្មី សម្រេចផ្សេងពីនេះ៕
ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម070517555
No comments